Zero waste co to?

  Bez kategorii

Zero waste to filozofia życia, która polega na minimalizacji odpadów i zmniejszeniu wpływu na środowisko. Oznacza to, że ludzie starają się produkować jak najmniej odpadów, a te, które powstają, są ponownie wykorzystywane lub recyklingowane. Zero waste ma na celu zmniejszenie ilości odpadów trafiających do składowisk i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Idea zero waste opiera się na pięciu podstawowych zasadach: redukcja, recykling, reutilizacja, rotacja i odzyskiwanie energii. Redukcja oznacza ograniczenie ilości produktów i materiałów używanych w codziennym życiu. Recykling polega na przetwarzaniu odpadów w surowce wtórne. Reutilizacja oznacza ponowne wykorzystanie produktu lub materiału. Rotacja oznacza wymianę produktu lub materiału między użytkownikami. Odzyskiwanie energii polega na przekształceniu odpadów w energię elektryczną lub cieplną.

LEAVE A COMMENT