Zaborczy co to znaczy?

  Bez kategorii

Zaborczy to określenie, które oznacza osobę, która ma tendencję do przejmowania kontroli nad innymi ludźmi i sytuacjami. Osoba zaborcza może wykazywać skłonności do manipulowania innymi ludźmi, aby osiągnąć swoje cele. Może również wykazywać skłonności do narzucania swojego zdania i wymagać od innych, aby postępowali zgodnie z jego życzeniami.

Osoby zaborcze często mają trudności w budowaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi. Mogą mieć trudności w dostrzeganiu potrzeb innych osób i szanowaniu ich granic. Zazwyczaj są bardzo nastawione na własne interesy i mogą być bardzo uparte w swoich poglądach. Czasami mogą być bardzo nieustępliwe i niezdolne do uznania racji innych osób.

LEAVE A COMMENT