Wokanda co to?

  Bez kategorii

Wokanda to specjalny rodzaj okna, który jest często używany w budynkach sądowych. Jest to okno, które zazwyczaj znajduje się na ścianie pomiędzy salą sądową a głównym hollem. Wokanda jest przeznaczona do wykonywania różnych czynności sądowych, takich jak przesłuchiwanie świadków lub przyjmowanie dokumentów od stron postępowania.

Wokanda składa się z kilku elementów, w tym blatu roboczego, który może być wykorzystywany do przechowywania dokumentów i innych materiałów potrzebnych do prowadzenia postępowania. Ponadto wokanda ma okno, które pozwala stronom postępowania na bezpośredni kontakt z sędzią lub innymi osobami biorącymi udział w procesie. Okno to może być również używane do przekazywania informacji między stronami postępowania.

LEAVE A COMMENT