Wig 20 co to?

  Bez kategorii

WIG 20 to indeks giełdowy, który odzwierciedla sytuację na warszawskim parkiecie. Jest on tworzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i składa się z 20 największych spółek notowanych na GPW. Indeks jest publikowany codziennie i jego wartość jest ustalana na podstawie cen akcji tych spółek.

Indeks WIG 20 jest uważany za wskaźnik sytuacji gospodarczej w Polsce, ponieważ obejmuje największe i najbardziej znane spółki działające w naszym kraju. Zmiany w jego wartości są często interpretowane jako sygnały dotyczące stanu polskiej gospodarki. WIG 20 jest również uważany za ważny wskaźnik dla inwestorów, ponieważ pozwala im śledzić zmiany cen akcji największych spółek notowanych na GPW.

LEAVE A COMMENT