Weksel co to?

  Bez kategorii

Weksel to dokument, który jest używany do przenoszenia pieniędzy między dwoma stronami. Jest to rodzaj zobowiązania, w którym jedna strona (wekslowy) zobowiązuje się do zapłaty określonej sumy pieniędzy drugiej stronie (beneficjentowi). Weksel może być wykorzystywany jako forma płatności lub jako gwarancja wykonania usługi.

Weksel składa się z trzech części: weksla, akceptu i protestu. Weksel musi być podpisany przez wekslowego i beneficjenta. Akcept jest potwierdzeniem, że wekslowy zobowiązał się do zapłaty określonej sumy pieniędzy beneficjentowi. Protest natomiast jest potwierdzeniem, że wekslowy nie wykonał swojego obowiązku i nie zapłacił określonej sumy pieniędzy beneficjentowi.

LEAVE A COMMENT