Walidacja co to?

  Bez kategorii

Walidacja to proces sprawdzania, czy dane wejściowe są poprawne i odpowiadają określonym wymaganiom. Walidacja jest często stosowana w programowaniu, aby zapewnić, że dane wejściowe są prawidłowe i nie zawierają błędów. Walidacja może być również stosowana do sprawdzania poprawności danych wprowadzonych przez użytkownika lub innych źródeł.

Walidacja może obejmować weryfikację poprawności formatu danych, takich jak adresy e-mail, numery telefonów lub daty. Może również obejmować sprawdzanie poprawności danych wprowadzonych przez użytkownika, takich jak hasła lub kody PIN. Walidacja może również obejmować sprawdzanie poprawności danych pochodzących z innych źródeł, takich jak bazy danych lub pliki tekstowe. Walidacja może być również stosowana do sprawdzenia poprawności danych wprowadzonych przez użytkownika podczas procesu rejestracji lub logowania.

LEAVE A COMMENT