Vice versa co to?

  Bez kategorii

Vice versa to zwrot pochodzący z języka łacińskiego, który oznacza „odwrotnie” lub „na odwrót”. Jest to sformułowanie używane w celu określenia sytuacji, w której dwa stany rzeczy są ze sobą powiązane i wymieniane w przeciwnej kolejności. Może być używany do opisywania dwóch różnych sytuacji, w których oba stany rzeczy mają miejsce jednocześnie.

Na przykład, jeśli powiesz: „Jeśli masz gorączkę, możesz mieć ból głowy”, możesz dodać „vice versa”, aby wskazać na to, że jeśli masz ból głowy, możesz też mieć gorączkę. Vice versa jest czasami używane do określenia sytuacji, w których jeden stan rzeczy prowadzi do drugiego lub odwrotnie. Na przykład, jeśli powiesz: „Jeśli pijesz dużo alkoholu, możesz mieć problemy zdrowotne”, możesz dodać „vice versa”, aby wskazać na to, że jeśli masz problemy zdrowotne, możesz też pić dużo alkoholu.

LEAVE A COMMENT