Vice versa co to znaczy?

  Bez kategorii

Vice versa to zwrot pochodzący z języka łacińskiego, który oznacza „odwrotnie” lub „na odwrót”. Jest to sformułowanie używane w celu określenia sytuacji, w której dwa stany rzeczy są ze sobą powiązane i mogą być przedstawione w odwrotnej kolejności. Na przykład, jeśli powiedziano, że „John jest młodszy niż Mary”, można powiedzieć „Mary jest starsza niż John” i vice versa.

Vice versa może być używane w różnych sytuacjach, takich jak opisywanie relacji między dwoma osobami lub grupami ludzi, porównywanie dwóch rzeczy lub okoliczności oraz wyrażanie opinii na temat czegoś. Może być również używany do opisywania sytuacji, w których dwa stany rzeczy są ze sobą powiązane i mogą być przedstawione w odwrotnej kolejności. Na przykład, jeśli powiedziano, że „John ma więcej pieniędzy niż Mary”, można powiedzieć „Mary ma mniej pieniędzy niż John” i vice versa.

LEAVE A COMMENT