Układ warszawski co to?

  Bez kategorii

Układ warszawski to międzynarodowy sojusz wojskowy, który został zawarty w 1955 roku. Głównym celem tego układu było utworzenie systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej po II wojnie światowej. Układ skupiał się na obronie przed ewentualnymi atakami ze strony Związku Radzieckiego.

Do układu należały państwa: Polska, Czechosłowacja, NRD, Węgry i Rumunia. Każde z tych państw miało swoje własne wojska, które miały być gotowe do obrony przed ewentualnym atakiem ze strony ZSRR. Układ zapewniał również wsparcie techniczne i finansowe dla państw członkowskich. W ramach układu powstała także organizacja o nazwie Warszawska Organizacja Współpracy Gospodarczej (WOG), która miała na celu promowanie wspólnych interesów gospodarczych państw członkowskich.

LEAVE A COMMENT