Triglicerydy co to?

  Bez kategorii

Triglicerydy to rodzaj tłuszczu, który jest głównym składnikiem białek występujących w organizmach żywych. Są one zbudowane z trzech cząsteczek kwasu tłuszczowego i jednej cząsteczki glicerolu. Triglicerydy są niezbędnym składnikiem diety, ponieważ są źródłem energii i stanowią ważny element budulcowy białek.

Triglicerydy są również ważnym składnikiem metabolizmu lipidów. W procesie lipogenezy, triglicerydy są syntetyzowane z kwasów tłuszczowych i glicerolu, a następnie przechowywane w postaci tkanki tłuszczowej lub uwalniane do krwiobiegu w celu dostarczenia energii do innych narządów. Triglicerydy mogą być również rozkładane na kwasy tłuszczowe i glicerol w procesie lipolizy, aby dostarczyć energię do innych narządów.

LEAVE A COMMENT