Tantiemy co to?

  Bez kategorii

Tantiemy to forma wynagrodzenia, która jest uzależniona od wyników finansowych firmy. Oznacza to, że pracownicy otrzymują określoną kwotę pieniędzy za każdy sprzedany produkt lub usługę. Tantiemy są często stosowane w branżach, w których istnieje duża rywalizacja i gdzie sukces zależy od wysiłku pracowników. Przykładem takiej branży może być sprzedaż detaliczna lub usługi marketingowe.

Tantiemy są często stosowane jako narzędzie motywacyjne dla pracowników, aby zachęcić ich do lepszej pracy i osiągania lepszych wyników. Mogą one być również ustalone na podstawie okresu czasu, w którym pracownicy osiągnęli określone cele biznesowe. W niektórych przypadkach tantiemy mogą być również ustalone na podstawie liczby godzin pracy lub ilości produktów sprzedanych.

LEAVE A COMMENT