Szowinizm co to?

  Bez kategorii

Szowinizm to postawa, która polega na wywyższaniu swojego narodu lub grupy społecznej nad innymi. Jest to zazwyczaj ukierunkowane na jedną grupę etniczną, religijną lub narodowościową i może być wyrażone poprzez słowa lub działania. Szowinizm może mieć różne formy, od subtelnych do bardziej agresywnych.

Szowinizm często wiąże się z uprzedzeniami i dyskryminacją wobec innych grup etnicznych, religijnych lub narodowościowych. Może prowadzić do prześladowania osób o innym pochodzeniu lub wyznaniu oraz do nienawiści i przemocy. Szowinizm może także prowadzić do segregacji społecznej i politycznego podziału między grupami etnicznymi, religijnymi lub narodowościowymi.

LEAVE A COMMENT