Synestezja co to?

  Bez kategorii

Synestezja to zjawisko polegające na występowaniu niezwykłych powiązań między różnymi zmysłami. Osoby dotknięte tym zaburzeniem doświadczają wrażeń, które są połączone z innymi zmysłami niż te, których dotyczą. Na przykład osoba synestetyczna może widzieć kolory, gdy słyszy dźwięki lub czuć smaki, gdy patrzy na kolory.

Synestezja jest uważana za naturalną cechę ludzkiego mózgu i może być wrodzona lub nabyta. Badania wykazały, że około 4-5% populacji ma jakieś formy synestezji. Zjawisko to może mieć również swoje plusy – badania wykazały, że osoby synestetyczne mają lepsze pamięciowe umiejętności i szybsze tempo przetwarzania informacji niż ich niesynestetyczni odpowiednicy.

LEAVE A COMMENT