Switch co to znaczy?

  Bez kategorii

Switch to urządzenie sieciowe, które jest używane do przesyłania danych między różnymi urządzeniami w sieci. Switch jest podobny do routera, ale ma znacznie więcej funkcji i może być używany do tworzenia sieci lokalnych (LAN). Switch pozwala na przełączanie pakietów danych między różnymi urządzeniami w sieci.

Switch jest często używany w sieciach komputerowych, aby umożliwić komunikację między różnymi urządzeniami. Switch może być używany do łączenia kilku komputerów w jedną sieć lokalną, a także do łączenia kilku sieci lokalnych w jedną większą sieć. Switch może również być używany do łączenia urządzeń bezprzewodowych, takich jak drukarki i skanery, z innymi urządzeniami w sieci.

LEAVE A COMMENT