Status quo co to?

  Bez kategorii

Status quo to termin, który oznacza obecny stan rzeczy. Jest to stan, w którym znajduje się dana sytuacja lub okoliczności. Status quo może być używany do opisywania politycznych, ekonomicznych lub społecznych warunków. Termin ten jest często używany w odniesieniu do sytuacji, w której istniejące porządki są utrzymywane i nie ma żadnych zmian.

Status quo może być również używany w odniesieniu do sytuacji, w której istniejące porządki są utrzymywane, ale są one stale modyfikowane i dostosowywane do zmieniających się okoliczności. W takim przypadku status quo może oznaczać ciągłe dostosowywanie się do nowych warunków i okoliczności. Status quo może być również używany w odniesieniu do sytuacji, w której istniejące porządki są utrzymywane, ale są one stale modyfikowane i dostosowywane do zmieniających się okoliczności.

LEAVE A COMMENT