Stagnacja co to?

  Bez kategorii

Stagnacja to stan, w którym nie ma żadnego postępu ani rozwoju. Jest to stan, w którym wszystko pozostaje bez zmian lub wręcz się cofa. Stagnacja może dotyczyć gospodarki, społeczeństwa, technologii lub innych dziedzin.

Stagnacja gospodarcza oznacza brak wzrostu gospodarczego lub jego spowolnienie. Oznacza to, że produkcja i sprzedaż są niższe niż normalnie, a stopa bezrobocia jest wyższa niż zwykle. Stagnacja społeczna oznacza brak postępu w dziedzinach takich jak edukacja, zdrowie publiczne i dobrobyt. Technologiczna stagnacja oznacza brak postępu w technologii lub jej spowolnienie. Oznacza to, że nowe technologie nie są tworzone tak szybko jak zwykle i istniejące technologie nie są udoskonalane.

LEAVE A COMMENT