Stagflacja co to?

  Bez kategorii

Stagflacja to termin ekonomiczny, który odnosi się do sytuacji, w której inflacja i bezrobocie są jednocześnie wysokie. Jest to stan, w którym gospodarka nie może się rozwijać, ponieważ ceny stale rosną, a ludzie tracą pracę. Stagflacja jest często uważana za bardzo trudny problem do rozwiązania dla rządów i banków centralnych.

Stagflacja może być spowodowana wieloma czynnikami, takimi jak zmiany polityki fiskalnej lub monetarnej, zmiany cen surowców lub nierównowaga na rynku pracy. W przypadku stagflacji rządy i banki centralne muszą podjąć działania mające na celu obniżenie inflacji poprzez ograniczenie podaży pieniądza lub zwiększenie podatków oraz zmniejszenie bezrobocia poprzez stymulowanie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy.

LEAVE A COMMENT