Sql co to jest?

  Bez kategorii

SQL (Structured Query Language) to język zapytań, który służy do tworzenia, modyfikowania i wykonywania zapytań na bazach danych. Jest to jeden z najpopularniejszych języków programowania używanych do pracy z bazami danych. SQL pozwala użytkownikom na tworzenie, modyfikowanie i usuwanie tabel oraz wprowadzanie, aktualizowanie i usuwanie danych z tych tabel. Może również służyć do tworzenia widoków, procedur składowanych i funkcji.

SQL jest często używany do tworzenia raportów i analizowania danych. Umożliwia on łatwe wyszukiwanie informacji w bazach danych poprzez wykonywanie zapytań. Zapytania mogą być skonstruowane tak, aby ograniczyć liczbę rekordów lub kolumn, które mają być zwrócone. SQL może również służyć do łączenia danych z różnych tabel w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

LEAVE A COMMENT