Spółka cywilna co to?

  Gospodarka

Spółka cywilna to rodzaj spółki, w której dwie lub więcej osób łączy się w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest zazwyczaj używana przez małe firmy i jednoosobowe działalności gospodarcze. W przeciwieństwie do innych form spółek, spółka cywilna nie jest osobą prawną i nie posiada odrębnego majątku.

Spółka cywilna może być zawarta na podstawie umowy między partnerami lub na mocy ustawy. Umowa spółki określa warunki wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak podział zysków i obowiązków oraz odpowiedzialność każdego partnera za działania spółki. Każdy partner może być odpowiedzialny za całość długów i zobowiązań spółki, co oznacza, że ​​każdy partner może być pozwany indywidualnie w przypadku problemów finansowych lub innych problemów dotyczących sprawozdania finansowego.

LEAVE A COMMENT