Sanacja co to?

  Bez kategorii

Sanacja to okres w historii Polski, który trwał od 1926 do 1939 roku. Była to era rządów autorytarnych, które miały na celu odbudowanie państwa po zakończeniu I wojny światowej. Sanacja była głównie związana z rządami Józefa Piłsudskiego i jego obozu politycznego, który dążył do ustanowienia silnego państwa narodowego.

Sanacja oznaczała przede wszystkim reformy społeczne i gospodarcze, które miały na celu odbudowanie państwa po I wojnie światowej. Reformy te obejmowały m.in. uporządkowanie finansów publicznych, modernizację infrastruktury oraz poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej. Sanacja także skupiła się na budowaniu silnego państwa narodowego poprzez centralizację władzy i silną armię. W ramach sanacji doszło także do represji wobec opozycji politycznej oraz dyskryminacji mniejszości narodowych i religijnych.

LEAVE A COMMENT