Restrukturyzacja co to?

  Bez kategorii

Restrukturyzacja to proces, który polega na zmianie struktury organizacyjnej lub finansowej firmy. Celem restrukturyzacji jest poprawa wydajności i rentowności przedsiębiorstwa, a także zwiększenie jego konkurencyjności. Restrukturyzacja może obejmować zarówno działania wewnątrz firmy, jak i działania na rynku.

Restrukturyzacja może mieć różne formy, w tym: zmiany w strukturze organizacyjnej, zmiany w strukturze finansowej, redukcje zatrudnienia, przekształcenia produkcji lub usług, przeniesienie części lub całości działalności do innych lokalizacji itp. Restrukturyzacja może być prowadzona samodzielnie przez firmę lub wspierana przez specjalistów zewnętrznych. W niektórych przypadkach restrukturyzacja może być prowadzona pod nadzorem sądu lub innych instytucji regulacyjnych.

Restrukturyzacja ma na celu poprawę efektywności i rentowności firmy oraz jej konkurencyjności na rynku. Może to być realizowane poprzez optymalizację procesów biznesowych, redukcje kosztów i/lub zwiększenie sprzedaży. Restrukturyzacja może pomóc firmie w osiągnięciu lepszych wyników finansowych i umożliwić jej rozwijanie się w nowych obszarach działalności.

LEAVE A COMMENT