Reinkarnacja co to?

  Bez kategorii

Reinkarnacja to pojęcie, które wywodzi się z religii i filozofii wschodnich. Oznacza ono przywrócenie życia po śmierci, poprzez powtórne narodziny duszy lub ducha w innym ciele. Wierzy się, że dusza może być przenoszona z jednego ciała do drugiego, a nawet z jednego gatunku do innego. Reinkarnacja jest często uważana za formę odrodzenia lub ponownego narodzin.

Reinkarnacja ma różne znaczenia w różnych religiach i kulturach. W hinduizmie i buddyzmie reinkarnacja jest częścią cyklu życia i śmierci, w którym dusza przechodzi przez serię wcieleń, aby osiągnąć ostateczny stan doskonałości. W judaizmie i chrześcijaństwie reinkarnacja jest mniej popularna, ale nadal istnieje kilka grup, które w nią wierzą. Niektórzy twierdzą, że reinkarnacja może być sposobem na rozwiązanie problemu zła na świecie poprzez ponowne narodzenie duszy w lepszym ciele.

LEAVE A COMMENT