Recydywa co to?

  Bez kategorii

Recydywa to termin używany w prawie karnym, oznaczający powtórne popełnienie przestępstwa przez osobę, która już była skazana za jego popełnienie. Recydywa jest często traktowana jako forma naruszenia warunków wyroku lub zawieszenia wykonania kary. W wielu systemach prawnych recydywa może prowadzić do zwiększenia długości oryginalnego wyroku lub do innych sankcji.

Recydywa może mieć różne formy i może dotyczyć różnych rodzajów przestępstw. Na przykład, jeśli osoba skazana za napad na bank zostanie ponownie skazana za napad na bank, będzie to uznane za recydywę. Innym przykładem jest osoba skazana za posiadanie narkotyków, która ponownie zostanie skazana za posiadanie narkotyków. W obu tych przypadkach recydywa może prowadzić do surowszych kar niż pierwszy wyrok.

LEAVE A COMMENT