Ratio co to znaczy?

  Bez kategorii

Ratio to pojęcie, które jest używane w matematyce i ekonomii do określenia stosunku między dwoma lub większą liczbą. Może być wyrażone jako proporcja, iloraz lub stosunek. Ratio może być użyte do porównania dwóch wartości lub wielu wartości, aby zobaczyć, jak są one ze sobą powiązane.

Ratio jest często używane w finansach i inwestowaniu, aby pomóc inwestorom ocenić ryzyko i potencjalne zyski związane z danym przedsięwzięciem. Na przykład, jeśli chcesz ocenić rentowność akcji, możesz obliczyć stosunek ceny do zysku (P/E), który mierzy stosunek ceny akcji do jej rocznych zysków. Inne popularne wskaźniki finansowe obejmują stosunek długu do aktywów (D/A) oraz stosunek dywidendy do ceny (D/P). Te wskaźniki mogą pomóc inwestorom ocenić ryzyko i potencjalne zyski związane z danym przedsięwzięciem.

LEAVE A COMMENT