Pkd co to?

  Bez kategorii

PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) to system klasyfikacji działalności gospodarczej stosowany w Polsce. Jest on oparty na Międzynarodowej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (MCD), która jest używana przez większość państw członkowskich Unii Europejskiej. PKD została opracowana przez Główny Urząd Statystyczny i jest aktualizowana co pięć lat.

PKD służy do identyfikacji rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty gospodarcze, takie jak firmy, spółki, organizacje non-profit itp. Każda działalność gospodarcza ma swój własny numer PKD, który składa się z ośmiu cyfr. Numer ten jest następnie wykorzystywany do rejestracji danego podmiotu w urzędach skarbowych i innych instytucjach publicznych. PKD jest również używany do tworzenia statystyk dotyczących rynku pracy oraz do analizowania trendów w sektorze usług i produktów.

LEAVE A COMMENT