Pgr co to?

  Bez kategorii

PGR to skrót od Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jest to program finansowany przez Unię Europejską, który ma na celu wsparcie rozwoju obszarów wiejskich poprzez inwestycje w infrastrukturę, usługi społeczne i gospodarcze oraz zachęty do tworzenia miejsc pracy. Program ten jest częścią polityki spójności Unii Europejskiej i jest realizowany w ramach budżetu UE na lata 2014-2020.

Program PGR ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych, takich jak edukacja, opieka zdrowotna i transport. Ponadto program ten ma na celu zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki wsi poprzez wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Program PGR oferuje również szeroki zakres dotacji i pożyczek dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, aby umożliwić im realizację projektów rozwojowych.

LEAVE A COMMENT