Persona non grata co to znaczy?

  Bez kategorii

Persona non grata to termin używany w dyplomacji, który oznacza osobę niepożądaną lub niewygodną dla danego państwa. Termin ten może być stosowany do osób, które są uznawane za szkodliwe lub niebezpieczne dla interesów danego państwa. Osoba ta może być wydalona z terytorium danego państwa lub zakazana wjazdu na jego terytorium.

Termin „persona non grata” pochodzi z łacińskiego i dosłownie oznacza „niepożądana osoba”. Termin ten jest często stosowany w odniesieniu do obcokrajowców, którzy są uznawani za szkodliwych lub niebezpiecznych dla interesów danego państwa. W takich przypadkach państwo może wydalić osobę z terytorium lub zakazać jej wjazdu na swoje terytorium. Państwo może również skierować notatkę dyplomatyczną do innych państw, informując je o tym, że określona osoba jest personą non grata i nalega na to, aby inni państwa również nie przyjmowały tej osoby.

LEAVE A COMMENT