Parafraza co to?

  Bez kategorii

Parafraza to proces polegający na przekształceniu tekstu lub wypowiedzi w inny sposób, zachowując jednocześnie jego sens. Parafraza może być stosowana do różnych celów, takich jak ułatwienie zrozumienia danego tekstu lub wyrażenia go w inny sposób. Może być również stosowana do celów edukacyjnych, aby pomóc czytelnikom lepiej zrozumieć i interpretować tekst.

Parafraza może być wykonywana na kilka sposobów. Najczęstszymi metodami są: zmiana słownictwa, zmiana struktury gramatycznej, zmiana kolejności słów lub całych zdań oraz dodanie informacji, które nie były obecne w oryginalnym tekście. Parafraza może być również stosowana do przedstawienia tego samego tematu lub idei w inny sposób. Wszystkie te techniki mają na celu umożliwienie czytelnikom lepszego zrozumienia i interpretacji tekstu.

LEAVE A COMMENT