Osmoza co to?

  Bez kategorii

Osmoza to proces przepływu cząsteczek wody przez błonę semipermeabilną, który jest wynikiem różnicy stężeń soli między dwoma roztworami. Błona semipermeabilna jest membraną, która pozwala na przenikanie cząsteczek wody, ale nie innych substancji. Osmoza jest naturalnym mechanizmem regulacji stężenia soli i wody wewnątrz organizmu.

Proces osmozy może być wykorzystywany do odwadniania lub nawadniania roztworów. W celu odwodnienia roztworu, zostaje on umieszczony po jednej stronie błony semipermeabilnej, a czysta woda po drugiej stronie. Woda przechodzi przez błonę i miesza się z roztworem, co powoduje obniżenie stężenia soli. Proces ten może być również użyty do nawodnienia roztworu poprzez umieszczenie go po jednej stronie błony semipermeabilnej, a roztworu o większym stężeniu soli po drugiej stronie. Woda przechodzi przez błonę i miesza się z roztworem, co powoduje podwyższenie stężenia soli.

LEAVE A COMMENT