Obligacja co to?

  Bez kategorii

Obligacja to rodzaj papieru wartościowego, który jest emitowany przez rząd lub firmę. Obligacje są zazwyczaj wykorzystywane do pozyskiwania środków finansowych na dłuższy okres czasu. Inwestorzy kupują obligacje, aby uzyskać stałe dochody w postaci odsetek.

Obligacje mają określony termin zapadalności, po którym emitent zobowiązuje się do zwrócenia inwestorom ich początkowej inwestycji oraz należnych im odsetek. Odsetki te są wypłacane regularnie, zazwyczaj co roku lub co pół roku. W przypadku obligacji skarbowych odsetki są opodatkowane według obecnych stawek podatkowych.

LEAVE A COMMENT