Nvm co to znaczy?

  Bez kategorii

Nvm to skrót od Node Version Manager, który jest narzędziem do zarządzania wersjami Node.js. Jest to program open source, który umożliwia łatwe instalowanie, aktualizowanie i usuwanie różnych wersji Node.js na systemach Linux, MacOS i Windows. Nvm pozwala użytkownikom na instalację wielu wersji Node.js i przełączanie się między nimi bez konieczności ponownego instalowania lub usuwania istniejących wersji.

Nvm jest szczególnie przydatny dla programistów, którzy chcą tworzyć aplikacje oparte na różnych wersjach Node.js lub testować swoje aplikacje na różnych platformach. Umożliwia im ono łatwe przełączanie się między różnymi wersjami Node.js bez konieczności ponownego instalowania lub usuwania istniejących wersji. Nvm także umożliwia programistom tworzenie aplikacji zgodnych z określoną wersją Node.js, co pozwala uniknąć problemów związanych z kompatybilnością między różnymi wersjami tego samego oprogramowania.

LEAVE A COMMENT