Network marketing co to?

  Bez kategorii

Network marketing, zwany również marketingiem sieciowym lub MLM (Multi-Level Marketing), to rodzaj marketingu, w którym sprzedawcy są wynagradzani nie tylko za sprzedaż produktu lub usługi, ale także za pozyskiwanie nowych sprzedawców do ich sieci. Network marketing jest często uważany za formę marketingu bezpośredniego, ponieważ sprzedawcy bezpośrednio kontaktują się ze swoimi klientami i przekonują ich do zakupu produktu lub usługi.

Network marketing ma na celu stworzenie szerokiej sieci dystrybucji produktów lub usług poprzez wykorzystanie istniejącej sieci sprzedawców. Sprzedawcy mogą tworzyć swoje własne grupy dystrybucyjne, aby promować produkty lub usługi i otrzymywać prowizje od każdej transakcji. Sprzedawcy mogą również otrzymywać dodatkowe prowizje od osób, które pozyskują do swojej sieci. Network marketing może być skuteczną metodą promocji produktu lub usługi, ponieważ pozwala firmom dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów niż tradycyjne metody reklamy.

LEAVE A COMMENT