Mvp co to?

  Bez kategorii

MVP (Minimum Viable Product) to minimalna wersja produktu, która jest wystarczająco dobra, aby zaprezentować go potencjalnym klientom i uzyskać ich opinie. MVP jest często stosowany w procesie tworzenia oprogramowania, ale może być również stosowany w innych dziedzinach. Jego celem jest zminimalizowanie kosztów i czasu potrzebnego na stworzenie pełnej wersji produktu.

MVP pozwala firmom na szybkie testowanie nowych pomysłów i produktów bez konieczności inwestowania dużych środków finansowych. Pozwala to firmom na szybkie reagowanie na potrzeby rynku i lepsze dopasowanie produktu do oczekiwań klientów. Dzięki temu firmy mogą uniknąć nadmiernych nakładów finansowych na produkty, które nie będą miały sukcesu.

LEAVE A COMMENT