Mockup co to?

  Bez kategorii

Mockup to prototyp interfejsu użytkownika, który służy do prezentacji wizualnej projektu. Mockupy są często stosowane w procesie tworzenia oprogramowania, aby pomóc zespołom w zrozumieniu i ocenie projektu. Mockupy mogą być tworzone na różnych poziomach szczegółowości, od prostych rysunków po bardziej zaawansowane modele 3D.

Mockupy są przydatne dla programistów, projektantów i innych osób zaangażowanych w tworzenie oprogramowania, ponieważ pomagają im lepiej zrozumieć i ocenić projekt. Mockupy mogą być używane do symulacji interakcji użytkowników z aplikacją lub stroną internetową, co pozwala na identyfikację problemów i poprawki przed uruchomieniem produktu końcowego. Mockupy mogą również być używane do prezentacji projektu klientom lub innym interesariuszom, aby pokazać im jak będzie wyglądał produkt końcowy.

LEAVE A COMMENT