Mitochondria co to?

  Bez kategorii

Mitochondria to organelle komórkowe, które są odpowiedzialne za produkcję energii w komórce. Są one obecne we wszystkich żywych komórkach eukariotycznych, takich jak te znajdujące się w ludzkim ciele. Mitochondria mają swoje własne DNA i są uważane za pozostałości po dawnych bakteriach, które były przejmowane przez pierwsze komórki eukariotyczne.

Mitochondria są odpowiedzialne za proces nazywany fosforylacją oksydacyjną, który jest głównym źródłem energii dla większości żywych organizmów. Proces ten polega na rozbiciu cząsteczek glukozy na mniejsze cząsteczki i uwalnianiu energii w postaci ATP (adenozynotrifosforanu). ATP jest następnie używane do wykonywania różnych funkcji w organizmie, takich jak skurcze mięśni i synteza białek.

LEAVE A COMMENT