Mediana co to?

  Bez kategorii

Mediana to pojęcie statystyczne, które jest używane do określenia środkowego punktu w zbiorze danych. Jest to wartość, która dzieli zbiór danych na dwie równe części. Mediana jest często stosowana w przypadku danych, które mają duże odchylenia standardowe lub są skupione wokół kilku wartości.

Mediana jest obliczana poprzez posortowanie danych i znalezienie środkowego elementu. Jeśli liczba elementów jest parzysta, mediana jest obliczana jako średnia arytmetyczna dwóch środkowych elementów. Mediana może być używana do porównania grup danych o różnym rozkładzie. Na przykład, jeśli grupa A ma medianę 10, a grupa B ma medianę 15, można stwierdzić, że grupa B ma większe wartości niż grupa A.

LEAVE A COMMENT