Lingwistyka co to?

  Bez kategorii

Lingwistyka to dziedzina nauki zajmująca się badaniem języka. Jest to interdyscyplinarna dyscyplina, która łączy w sobie elementy psychologii, socjologii, antropologii i filozofii. Lingwistyka zajmuje się badaniem struktury językowej, jej historii i ewolucji oraz zastosowania języka w różnych sytuacjach społecznych.

Lingwiści przyglądają się różnym aspektom języka, takim jak gramatyka, fonetyka, semantyka i pragmatyka. Badają one również zależności między językami i ich wpływ na inne dziedziny nauki. Lingwiści mogą również studiować jak ludzie uczą się języków obcych i jak uczniowie uczą się mówić i pisać w swoim ojczystym języku. Studia lingwistyczne obejmują również badanie tego, jak ludzie porozumiewają się werbalnie i pozawerbalnie oraz analizowanie tego, co oznacza mowa ciała.

LEAVE A COMMENT