Liberalizm co to?

  Bez kategorii

Liberalizm to filozofia polityczna, która zakłada, że wolność jednostki i jej prawa są najważniejsze. Liberalizm uznaje również, że państwo powinno być ograniczone do minimalnego poziomu interwencji w życie obywateli. Liberalizm podkreśla znaczenie indywidualnych wolności i praw, takich jak wolność słowa, swoboda religijna i prawo do posiadania własności. Liberalizm dąży do utrzymania równowagi między państwem a jednostkami oraz między rządem a społeczeństwem.

Liberalizm ma swoje korzenie w myśli Johna Locke’a, który twierdził, że ludzie mają naturalne prawa do wolności i własności. Uważał on również, że państwo powinno być ograniczone do minimalnego poziomu interwencji w życie obywateli. Współczesny liberalizm opiera się na tych samych zasadach co myśl Locke’a, ale rozszerza je o nowe idee dotyczące równości społecznej i ekonomicznej oraz ochrony środowiska naturalnego.

LEAVE A COMMENT