Kwerenda co to?

  Bez kategorii

Kwerenda to zapytanie języka SQL, które służy do wyszukiwania i wybierania danych z bazy danych. Jest to jeden z podstawowych elementów programowania relacyjnego, który pozwala użytkownikom na tworzenie i wykonywanie zapytań do bazy danych. Kwerendy są często używane do tworzenia raportów, analizowania danych i wykonywania innych operacji na bazie danych.

Kwerendy mogą być skonstruowane za pomocą różnych języków, takich jak SQL, PL/SQL lub Transact-SQL. Zapytanie może składać się z kilku części, takich jak SELECT (wybieranie), FROM (odwołanie się do tabeli) i WHERE (określenie warunku). Kwerendy mogą być również uzupełniane o dodatkowe funkcje, takie jak GROUP BY (grupowanie) i ORDER BY (sortowanie). Umożliwiają one tworzenie bardziej skomplikowanych zapytań, które pozwalają na precyzyjne wyszukiwanie określonych informacji.

LEAVE A COMMENT