Konwulsje co to?

  Bez kategorii

Konwulsje to nagłe, gwałtowne skurcze mięśni, które są wywołane przez niekontrolowane i nieregularne skurcze neuronów. Mogą one być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak choroby neurologiczne, urazy mózgu lub zatrucia. Konwulsje mogą być bardzo niebezpieczne dla pacjenta i mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub śmierci.

Konwulsje są podzielone na trzy główne typy: toniczne, kloniczne i miokloniczne. Konwulsje toniczne charakteryzują się silnymi skurczami mięśni, które trwają od kilku sekund do kilku minut. Konwulsje kloniczne charakteryzują się szybkimi skurczami mięśni, które trwają od kilku sekund do kilku minut. Natomiast konwulsje miokloniczne charakteryzują się szybkimi skurczami mięśni, które trwają tylko kilka sekund.

Leczenie konwulsji zależy od ich rodzaju i przyczyny. Lekarze mogą zalecić leki przeciwdrgawkowe lub inne leki, aby zmniejszyć czas trwania ataku i zapobiec nawrotom. W niektórych przypadkach może być wymagana operacja neurochirurgiczna lub terapia elektrowstrząsowa (ECT).

LEAVE A COMMENT