Konkluzja co to?

  Bez kategorii

Konkluzja to zakończenie lub podsumowanie wywodu, którego celem jest wnioskowanie na podstawie przedstawionych argumentów. Konkluzja może być wyrażona w postaci stwierdzenia lub wniosku, który jest wynikiem analizy i interpretacji danych. Jest to ostatni etap procesu myślowego, który pozwala na ustalenie odpowiedzi na pytania postawione na początku.

Konkluzja może być również używana do określenia końcowego werdyktu lub decyzji, która została podjęta po przeanalizowaniu dostępnych informacji. Może ona również służyć jako podsumowanie całego procesu myślowego, który doprowadził do określonego wniosku. W niektórych przypadkach konkluzja może być również uznana za ostateczne rozstrzygnięcie sporu lub dyskusji.

LEAVE A COMMENT