Komunizm co to?

  Bez kategorii

Komunizm to system polityczny i ekonomiczny, który zakłada wspólne własnościowe użytkowanie środków produkcji oraz równość społeczną. Jest to system oparty na idei, że wszyscy ludzie są równi i powinni dzielić się swoimi dobrami. W komunizmie nie ma pieniędzy ani własności prywatnej. Wszystkie zasoby są wspólnie wykorzystywane przez całe społeczeństwo.

Komunizm jest często postrzegany jako forma socjalizmu, ale istnieje kilka ważnych różnic między tymi dwoma systemami. Podczas gdy socjalizm zakłada, że państwo będzie kontrolować produkcję i dystrybucję dóbr, komunizm zakłada, że produkcja i dystrybucja będzie kontrolowana przez całe społeczeństwo. Komunizm także zakłada całkowitą likwidację klas społecznych i stworzenie jednolitego społeczeństwa bez podziału na bogatych i biednych.

LEAVE A COMMENT