Kabała co to?

  Bez kategorii

Kabała to starożytna tradycja mistycznego judaizmu, która została przekazana w formie ustnej i pisemnej od wielu pokoleń. Kabała jest systemem filozoficznym, który ma na celu poznanie Boga poprzez interpretację symboli i tekstów biblijnych. Jest to również system praktyk duchowych, które mają na celu osiągnięcie głębszego zrozumienia Boga i nas samych.

Kabała skupia się na zagadnieniach takich jak: boska moc, stworzenie świata, ludzkie doświadczenie i relacje między Bogiem a człowiekiem. Uczy ona, że istnieje wiele poziomów rzeczywistości, które można odkryć poprzez medytację i modlitwę. Wierzy się, że poprzez praktykowanie Kabały można osiągnąć lepsze zrozumienie samego siebie oraz swojego miejsca w świecie.

LEAVE A COMMENT