Jurysdykcja co to?

  Bez kategorii

Jurysdykcja to pojęcie prawne, które oznacza zakres władzy sądowej i administracyjnej państwa. Jurysdykcja określa, jakie sprawy mogą być rozpatrywane przez dany sąd lub organ administracji publicznej. Jurysdykcja może obejmować zarówno sprawy cywilne, jak i karne.

Jurysdykcja może być podzielona na trzy główne rodzaje: jurysdykcję ogólnopaństwową, jurysdykcję stanową i jurysdykcję lokalną. Jurysdykcja ogólnopaństwowa obejmuje wszystkie sprawy, które dotyczą całego państwa, takie jak sprawy federalne i międzynarodowe. Jurysdykcja stanowa obejmuje wszystkie sprawy dotyczące danego stanu, a jurysdykcja lokalna obejmuje wszystkie sprawy dotyczące danego regionu lub miejscowości. W niektórych przypadkach istnieje również jurysdykcja międzystanowa, która obejmuje sprawy dotyczące dwóch lub więcej stanów.

LEAVE A COMMENT