Isbn co to?

  Bez kategorii

ISBN (International Standard Book Number) to unikalny, międzynarodowy numer identyfikacyjny przypisany do każdej publikacji. Jest on używany do identyfikacji i wyszukiwania książek, czasopism i innych materiałów drukowanych. ISBN składa się z dziewięciu cyfr, które są wydawane przez organizacje zajmujące się wydawnictwem.

ISBN jest niezbędnym narzędziem do śledzenia i zarządzania publikacjami. Umożliwia on bibliotekom, sklepom i innym instytucjom śledzenie i porównywanie różnych publikacji. ISBN jest również używany do tworzenia baz danych publikacji, co pozwala na łatwe wyszukiwanie określonych tytułów lub autorów. ISBN jest również używany do tworzenia list bestsellerów oraz do monitorowania sprzedaży książek.

LEAVE A COMMENT