Inwigilacja co to?

  Bez kategorii

Inwigilacja to działanie polegające na śledzeniu i obserwowaniu osób lub grup społecznych w celu uzyskania informacji. Jest to często stosowane przez służby bezpieczeństwa, policję lub inne organy państwowe, aby zapobiec przestępstwom lub zwalczać terroryzm. Inwigilacja może obejmować monitorowanie komunikacji elektronicznej, takiej jak e-maile, rozmowy telefoniczne i wiadomości tekstowe, a także śledzenie ruchu internetowego. Może również obejmować fizyczne obserwowanie osób lub miejsc, w tym podsłuchiwanie rozmów i odwiedzanie domów.

Inwigilacja może być stosowana w celach prewencyjnych lub dochodzeniowych. W przypadku prewencji służby bezpieczeństwa mogą monitorować osoby podejrzane o planowanie przestępstwa lub działalności terrorystycznej. W przypadku dochodzenia inwigilacja może być stosowana do identyfikacji sprawców przestępstwa lub ustalenia okoliczności popełnienia przestępstwa. Inwigilacja może być również stosowana w celu zgromadzenia dowodów w postaci materiału dowodowego, który można wykorzystać podczas procesu sądowego.

LEAVE A COMMENT