Inkwizycja co to?

  Bez kategorii

Inkwizycja to instytucja kościelna, która powstała w XIII wieku i istniała do XIX wieku. Jej głównym celem było zwalczanie herezji i przestrzeganie ortodoksji religijnej. Inkwizytorzy byli odpowiedzialni za śledzenie, aresztowanie i sądzenie osób oskarżonych o herezję lub inne przestępstwa przeciwko wierze chrześcijańskiej.

Inkwizycja miała swoje oddziały w całej Europie, a jej działalność obejmowała również Amerykę Południową i Północną. Inkwizytorzy używali różnych metod, aby wymusić przyznanie się do winy, takich jak tortury, wiwisekcje ciał ofiar i publiczne upokorzenia. Wielu ludzi straciło życie podczas inkwizycji, a nawet po jej zakończeniu wielu ludzi nadal było dyskryminowanych ze względu na swoje poglądy religijne.

LEAVE A COMMENT