Inflacja co to?

  Bez kategorii

Inflacja to wzrost cen dóbr i usług, który prowadzi do obniżenia wartości pieniądza. Jest to proces, w którym poziom cen w gospodarce stale rośnie, co oznacza, że jednostka pieniądza traci swoją wartość. Inflacja może być wywołana przez różne czynniki, takie jak zwiększenie popytu na towary i usługi lub zmniejszenie podaży pieniądza.

Inflacja ma szeroki wpływ na gospodarkę. Może mieć pozytywne skutki, takie jak zwiększenie inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Jednak jej negatywne skutki mogą być bardziej widoczne, ponieważ wzrost cen powoduje spadek realnych dochodów ludności i osłabienie siły nabywczej. Wysoka inflacja może również prowadzić do destabilizacji gospodarczej i politycznej oraz utrudniać planowanie finansowe.

LEAVE A COMMENT