Iban co to?

  Bez kategorii

IBAN (International Bank Account Number) to międzynarodowy numer rachunku bankowego, który jest używany do wykonywania transakcji międzybankowych. Jest to unikalny numer składający się z cyfr i liter, który identyfikuje dane konto bankowe. IBAN jest stosowany w większości krajów europejskich oraz w niektórych innych regionach świata.

IBAN jest używany do przesyłania pieniędzy międzybankowo, co oznacza, że można go używać do przelewu pieniędzy z jednego konta na drugie, bez potrzeby podawania szczegółów dotyczących obu stron transakcji. Umożliwia to szybsze i bardziej bezpieczne przekazywanie pieniędzy między rachunkami bankowymi. Ponadto, IBAN pozwala uniknąć błędów podczas wprowadzania danych odbiorcy lub nadawcy, co zapobiega opóźnieniom lub problemom związanym z realizacją transakcji.

LEAVE A COMMENT