Hipotermia co to?

  Bez kategorii

Hipotermia to stan, w którym temperatura ciała spada poniżej normalnego poziomu. Jest to poważna choroba, która może mieć poważne skutki dla zdrowia i życia człowieka. Może być wywołana przez długotrwałe przebywanie w niskich temperaturach lub przez utratę ciepła z organizmu szybciej niż jego produkcja.

Objawy hipotermii obejmują drgawki, senność, bladość skóry, zaburzenia rytmu serca i oddechu oraz obniżenie temperatury ciała poniżej 35°C. W bardzo niskich temperaturach może dojść do zatrzymania akcji serca i śmierci. Dlatego ważne jest, aby osoba w stanie hipotermii była natychmiast leczona. Leczenie polega na podgrzaniu pacjenta poprzez okrycie go ciepłymi kocem lub innymi materiałami izolacyjnymi oraz podawanie mu gorących napojów. Jeśli objawy są poważne, pacjent może wymagać hospitalizacji i leczenia farmakologicznego.

LEAVE A COMMENT